28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img

THÁI ÂM

- Advertisement -

太陰:

屬陰水, 為中天星系, 夜生人主星.

廟旺於酉戌亥子丑, 宜夜生人.

如日生人而太陰落陷, 則為不宜.

太陽主發散, 主貴, 而太陰則主收藏, 主富, 所以太陰亦有財星意味. 但這財星和武曲有所不同, 武曲乃以行動求財, 而太陰則屬計 劃, 幕僚性質, 有時又為可掌握財權, 一如太陽一樣, 喜中和.

所以太陰雖居於陷宮, 得左右曲昌祿權相會, 仍為佳造, 太陰廟旺, 會諸吉, 化忌也不為害.

但太陰組合不穩定, 再會曲昌, 反為感情用事, 再遇煞則或是玩弄權術.

和太陽比較, 太陽主動, 主發射, 主傳播, 主貴.

而太陰主靜, 主收歛, 主富. 如果收歛過盛, 為人就會工於心計, 而城府也深, 而它和太陽最大的分別, 就是太陽有它自己的光和熱, 但太陰卻全賴太陽的光熱來照射, 沒有太陽照射的太陰, 是漆黑一團.

用言詞來表達的話, 一個差的天府是”深沉” , 而差的太陰卻”陰森” .

THÁI ÂM
Thái Âm thuộc Âm Thủy, là sao ở trung thiên, chủ tinh của người sinh ban đêm.Miếu vượng tại Dậu Tuất Hợi Tí Sửu, hợp với người sinh ban đêm, nếu người sinh ban ngày mà lại có Thái âm lạc hãm, thì tức là không hợp.Thái dương chủ phát tán, chủ quý, còn Thái âm thì chủ thu giấu, chủ phú, cho nên Thái Âm cũng bao gồm ý tứ của Tài tinh, nhưng cái Tài tinh này so với Vũ Khúc có điểm khác nhau. Vũ khúc lá hành động cầu tài, mà Thái âm thì thuộc kế hoạch, mang tính chất phụ tá. Có lúc lại có khả năng nắm giữ quyền lực tiền tài, giống như Thái Dương, cần sự trung hòa.Cho nên khi Thái âm cư ở cung hãm, mà được Tả Hữu Khúc Xương Lộc Quyền tương hội thì vẫn là đẹp, Thái Âm miếu vượng mà hội được cát tinh thì Hóa Kị không hại được.Nhưng tổ hợp của Thái Âm không ổn định, nếu lại gặp Xương Khúc thì trái lại, lại bị tình cảm lãnh đạo. Nếu lại gặp Sát tinh thì có thể trở thành trò đùa của quyền lực.
So với Thái Dương, Thái Dương chủ Động, chủ phát xạ, chủ truyền bá, chủ quý. Còn Thái Âm chủ Tĩnh, chủ thu nhận, chủ Phú. Nhưng nếu như thu nhận quá thịnh, thì sẽ là người nhiều tâm kế, lòng dạ thâm sâu, rất khác biệt so với Thái Dương. Chính là do Thái Dương tự mình tỏa sáng, tỏa nhiệt, Nhưng Thái Âm thì ngược lại, được diếu sáng bởi Thái Dương, nếu không có Thái Dương chiếu đến, thì Thái âm tối đen như mực.Dùng cách ví von mà nói, thì có một sự khác biệt giữa Thiên phủ “thâm trầm”, khác với Thái Âm là “Âm Sâm” (Âm Sâm có nghĩa là ảm đạm).

Lời bàn : Trong đoạn này Vương tiên sinh đã căn cứ vào tính chất Âm-Dương của 2 sao Thái Âm – Thái Dương để lập luận. Thái Âm vốn dĩ xưa nay vẫn được coi là Tài tinh, theo Vương tiên sinh thì tính Tài của Thái Âm chính là do đặc tính “Thu liễm” mà ra, bởi vậy về mặt tư tưởng, Thái Âm tham lam hơn, không quảng bác như Thái Dương. Đặc biệt, trong đoạn này Vương tiên sinh đã thể hiện hai quan điểm. Thứ nhất, Vương cho rằng Thái Âm cần phải có ảnh sáng của Thái Dương mới huy hoàng được, bởi vậy nếu được đắc cách Nhật Nguyệt thì mới thự sự hoàn mỹ. Thứ hai, Vương cho rằng “Thái Âm miếu vượng thì Hóa Kị không làm gì được”, đây chính là điểm khác biệt của Trung Châu Phái khi an Hóa Kị cùng với Thái Âm cho tuổi Canh. Điều này xưa nay vẫn tranh cãi, tuy nhiên ta có thể rút ra một điều rằng, cho dù An Hóa Kị với Thái Âm, hay Hóa Khoa với Thái Âm, thì tuổi canh gặp cách này vẫn là đẹp.

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY