32 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủPhong thuỷ Bát TrạchNguyên Lý Bát Trạch - Phần 4

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 4

- Advertisement -

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 4

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
Giang Đông: quy tàng quái đổi 1 hào
Giang Tây: quy tàng quái đổi 2 hào.

Đổi 1 hào có 3: sơ, trung, thượng mà thành Chấn 8, Khãm 7, Cấn 6
Đổi 2 hào có 3: trung thượng, sơ thượng và sơ trung mà thành Tốn 2, Ly 3, Đoài 4

Bắc quái Vận 1: 3 hào không biến chỉ cho được quẻ Khôn 1
Nam quái Vận 9: biến 3 hào mà chỉ cho được quẻ Càn 9
Cho nên nói Nam Bắc Bát Thần, tức là bát thần của mỗi vận cộng lại chỉ có được 1 quái thôi!!!
Vì vậy mới nói:
Nam Bắc bát thần cộng nhất quái!!!
(KHông phải lấy Vận 9 và Vận 1 cộng lại thành Thiên Địa Bỉ càn khôn định vị)

Thêm cái đồ hình

Tất cả các loại Bát Quái sau đây đều căn cứ theo sự thu nhập, tức nhìn từ ngoài vào trong.

Bát Quái Sinh Khí

[7][6][4]
[8][-][3]
[9][1][2]

——-

6-1, 7-2, 8-3, 9-4 = Sinh Khí

Bát Quái Thiên Y
[9][4][7]
[3][-][2]
[8][1][6]

——-

4-1, 9-6, 3-2, 8-7 = 5 Thiên Y

Bát Quái Họa Hại
[6][1][7]
[9][-][2]
[4][8][3]

——-

1-8, 6-3 = 9
9-2, 4-7 = 1

Bát Quái Ngũ Quỷ
[6][1][8]
[4][-][3]
[9][2][7]

——-

1-2, 6-7 = 3
4-3, 9-8 = 7
3, 7 Ngũ Quỷ

Bát Quái Tuyệt Mạng
[6][1][8]
[9][-][3]
[4][7][2]

——-

1-7, 6-2 = 8
9-3, 4-8 = 2
2, 8 Tuyệt Mạng

Bác Quái Lục Sát
[9][4][8]
[1][-][3]
[6][2][7]

——-

4-2, 9-7 = 6
1-3, 6-8 = 4
4, 6 Lục Sát

Dĩ nhiên phía trên chỉ là một phần nhỏ. Nếu ta coi tám cung, cung đầu có thể bỏ vào 1 trong 8 quái, cung hai có thể bỏ vào 1 trong 7 quái, vv…. Thì tất cả sẻ có
8x7x6x5x4x3x2x1 = 40320 cách sắp xếp 8 quái vào 8 cung!!!

có sử dụng Bát Quái để Trấn, thì chỉ nên dùng Bát Quái Tiên Thiên, đừng treo cái Hậu Thiên Bát Quái bỡi vì như sau:

Hậu Thiên Bát Quái
[2][3][1]
[8][-][4]
[6][7][9]

——-

3-7 = 10 Diên Niên
2-9 = 1 Họa Hại
8-4 = 2 Tuyệt Mạng
6-1 = Ngũ Quỷ
Quá Tạp!!!

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY