28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủPhong thuỷ Bát TrạchNguyên Lý Bát Trạch - Phần 5

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 5

- Advertisement -

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 5

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
Theo Bách Trạch thì:
Tây Tứ Trạch gồm có:
Càn Khôn Cấn Đoài
Đông Tứ Trạch gồm có:
Khãm Ly Chấn Tốn.

Nay hỏi tại sao Càn Khôn Cấn Đoài lại gọi là Tây Tứ Trạch, và Khãm Ly Chấn Tốn thì gọi là Đông Tứ Trạch.
Dĩ nhiên khi Bát San đã ghép vào Hậu Thiên Bát Quái thì là sao có câu trả lời hợp lý!!! Bỡi vì nguyên lý của Bách Trạt Ban Sát là căn cứ vào Hà Đồ, Lạc số phối với Tiên Thiên Bát Quái.
Nay chúng ta liệt kê 8 Trạch theo Tiên Thiên để xem xét nhé:
PV = Phục Vị
SK = Sinh Khí
TY = Thiên Y
DN = Diên Niên
NQ = Ngủ Quỷ
TM = Tuyệt Mạng
HH = Họa Hại
LS = Lục Sát


Càn 9 Trạch
[4 SK][9 PV][2 HH]
[3 TM][ 9 -][7 LS]
[8 NQ][1 DN][6 TY]
Khôn 1 Trạch
[4 TY][9 DN][2 NQ]
[3 LS][ 1 -][7 TM]
[8 HH][1 PV][6 SK]
Cấn 6 Trạch
[4 DN][9 TY][2 TM]
[3 HH][ 6 -][7 NQ]
[8 LS][1 SK][6 PV]
Đoài 4 Trạch
[4 PV][9 SK][2 LS]
[3 NQ][ 4 -][7 HH]
[8 TM][1 TY][6 DN]

Khãm 7 Trạch
[4 HH][9 LS][2 SK]
[3 DN][ 7 -][7 PV]
[8 TY][1 TM][6 NQ]
Ly 3 Trạch
[4 NQ][9 TM][2 TY]
[3 PV][ 3 -][7 DN]
[8 SK][1 LS][6 HH]
Chấn 8 Trạch
[4 TM][9 NQ][2 DN]
[3 SK][ 8 -][7 TY]
[8 PV][1 HH][6 LS]
Tốn 2 Trạch
[4 LS][9 HH][2 PV]
[3 TY][ 2 -][7 SK]
[8 DN][1 NQ][6 TM]

4 trạch Càn Khôn Cấn Đoài sẻ thấy rằng 4 san tốt PV, SK, TY, DN đều nằm ở hai cánh 4-9 Kim, 1-6 Thủy của Hà Đồ. Kim Thủy trong Hà Đồ nằm ở phía Tây cho nên 4 trạch này (Càn Khôn Cấn Đoài) gọi là Tây Tứ Trạch!!! Lại xét về Âm Dương Lưỡng Nghi thì ta thấy Tây Tứ Trạch đều thuộc Thái (Thái Dương và Thái Âm).
4 trạch Khãm Ly Chấn Tốn sẻ thấy rằng 4 san tốt PV, SK, TY, DN đều nằm ở hai cánh 3-8 Mộc, 2-7 Hỏa. Mộc Hỏa trong Hà Đồ nằm ở phía Đông cho nên 4 trạch này (Khãm Ly Chấn Tốn) gọi là Đông Tứ Trạch. Lại xét về Âm Dương Lưỡng Nghi thì ta thấy Đông Tứ Trạch đều thuộc Thiếu (Thiếu Dương và Thiếu Âm).

Đây chính là lý do tại sao gọi Đông Tây Tứ Trạch!!!
Đông Tây củng là Lưỡng Nghi Thái Thiếu !!!

Lại xét rằng các San Tốt của Tây Tứ Trạch đề nằm trong 2 cánh trên dưới, và các San Tốt của Đông Tứ Trạch đều nằm trong 2 cánh phải trái của chử Vạn. Nếu các bạn có ngâm cứu sâu vào Huyền Không 64 Quái thì sẻ thấy nguyên tắc chử Vạn thật rất là quan trọng bỡi vì nó chính là cái lý Sinh Thành của Hà Đồ!!!

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY