Danh mục: Cự Môn

Cự môn nhàn đàm (Phần 2)

Cự Môn tại Mão Dậu cung Cự Môn tại Mão Dậu cung, gọi là Cự Cơ Mão Dậu, nó không hình thành hẳn một cách cục…

Cự môn nhàn đàm (Phần 1)

Cự môn, là sao thứ 2 trong Bắc đẩu thất tinh. Thuộc thủy (có thuyết cho rằng Thủy đới kim). Là sao thiên về Âm tính.…

Cự môn nhàn đàm (Phần 4)

Cự môn phối với Lục Sát (Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh). Ngay từ đầu đã nói rằng Cự Môn là Hung tinh, chủ thị phi-ám…