32 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốMẠN ĐÀM VỀ SAO PHÁ QUÂN

MẠN ĐÀM VỀ SAO PHÁ QUÂN

- Advertisement -

MẠN ĐÀM VỀ SAO PHÁ QUÂN:
Không ngờ cái lá số PHÁ QUÂN của ta lại được anh hùng bốn phương chiếu cố. Bàn bạc mãi, rồi cuối cùng cũng vẫn chỉ là hai chữ NAN MINH!

Thế mới biết thế nào là “Phá Quân nhất diệu tính nan minh”Đã biết nó là như thế , sao còn cố tìm cái sự MINH BẠCH ở trong cái NAN MINH nhỉ ? như thế có phải là nhọc công lắm sao?…

Tạm bàn về cái câu “Phá Quân nhất diệu tính nan minh”.

Có lẽ đối với Phá Quân, thì câu này đã gần như trở thành chân lý, trở thành câu cửa miệng mỗi khi nhắc đến Phá Quân. Thế rồi sách vở đua nhau phân tích, lý giải, trăm hoa đua nở, mỗi người một ý, rồi suy diễn, gán ghép đủ đường…nhiều quá thành ra..loạn, mà không biết rằng câu phú ấy ở đâu, gốc gác như thế nào?

Xin thưa, câu phú “Phá Quân nhất diệu tính nan minh” là câu phú nằm trong Nữ Mệnh Cốt Tủy Phú, cố nhân dùng nó để luận số nữ nhân! Chép nguyên cả cái đoạn ấy lên đây, nó như thế này này…:

Cự môn Thiên cơ vi phá đãng.
Thiên lương Nguyệt diệu nữ dâm bần.

Kình dương Hỏa tinh vi hạ tiện.
Văn xương Văn khúc phúc bất toàn.

Vũ khúc chi tinh vi quả tú.
Phá quân nhất diệu tính nan minh.

Tham lang nội ngoan đa dâm dật.
Thất sát trầm ngâm phúc bất vinh.

Hazzz…đối với Nữ Mệnh, cổ nhân đã nói rằng : Vũ Khúc chi tinh vi quả tú, Phá Quân nhất diệu tính nan minh. Vũ Khúc là sao Quả Tú chủ về cô đơn hình khắc, nhập nữ mệnh là tối kị – Phá Quân đơn thủ (nhất diệu) thì tính tình không minh bạch, gian hoạt khó lường. Chỉ có thế thôi, chứ chẳng có gì to tát đến nỗi phải gán tuốt tuồn tuột mọi thứ vào nó. Riêng về hai chữ NAN MINH, có hai nghĩa hiểu, nếu như nói về CON NGƯỜI PHÁ QUÂN thì chữ Nan Minh chỉ nghĩa là KHÔNG SÁNG SUỐT, KHÔNG MINH BẠCH. Còn nếu nói về SAO PHÁ QUÂN thì chỉ về nghĩa là KHÓ HIỂU.
Và nếu nói như một số quan điểm, một số sách cho rằng Phá Quân hay thay đổi vì nhị hợp với Thiên Cơ, cô đơn vì Cự Môn nhập Nô cung v.v… thì chưa hẳn đúng. Phân tích luận giải Thập Nhị Huyền Đồ không phải như thế! điều ấy chưa thể lý giải được về cái tình lý của Phá Quân.

Còn đối với Phá Quân, các quan điểm về sau này nhìn nhận có phần khiên cưỡng, mà lại khắt khe quá, rồi sau những phân tích – lý giải – suy diễn – gán ghép … Phá Quân trở thành một ông…tướng cướp chính hiệu!

Ta lần theo dấu chân cổ nhân ngày trước để tìm lại hình bóng Phá Quân, xem các bậc tiên hiền nhìn nhận Phá quân như thế nào?

Trong đẩu số toàn thư viết :

亥水屬文曲破軍之要地,乃文明清高之� ��,萬里派源之潔,如大川之澤不為焦枯. 居於亥位將入天河,是故為妙.破軍水 於子旺之鄉,如巨海之浪淜洶湧,可遠觀 而不可近倚,破軍是以居焉,若四墓之剋 ,充其瀰漫,必得武曲之金使其源流不絕 方為妙矣.

(Hợi thủy chúc văn khúc phá quân chi yếu địa, nãi văn minh thanh cao chi sĩ, vạn lí phái nguyên chi khiết, như đại xuyên chi trạch bất vi tiêu khô. Cư vu hợi vị tương nhập thiên hà, thị cố vi diệu. Phá quân thủy vu tử vượng chi hương, như cự hải chi lãng hung dũng, khả viễn quan nhi bất khả cận ỷ, phá quân thị dĩ cư yên, nhược tứ mộ chi khắc, sung kì di mạn, tất đắc vũ khúc chi kim sử kì nguyên lưu bất tuyệt phương vi diệu hĩ.)

Tạm Dịch : Cung Hợi thủy là đất yếu địa của Văn Khúc – Phá Quân, người văn minh, thanh cao chi sĩ, như suối nguồn thanh khiết chảy muôn dòng, như đầm rộng sông dài chẳng bao giờ khô cạn, Cư tại Hợi là nhập Thiên Hà, thực là huyền diệu thay! Phá Quân thuộc thủy, cung Tí là đất vượng, thì ào ào như sóng trên biển lớn, chỉ có thế đứng xa mà nhìn chứ chẳng thể cận kề. Phá Quân muốn yên, chỉ có Tứ Mộ khắc chế, (khi ấy) sung mãn tràn bờ (thủy của Phá), tất sẽ được Vũ Khúc (là Kim) sử dụng là làm thành nguồn chảy bất tuyệt khắp nơi rất là vi diệu!

Ví dụ một chút thế thôi, còn các cung khác, Phá Quân cũng có những bộ mặt riêng, nhưng nói chung thì cũng không có gì…NAN MINH, bởi nó cũng vẫn chỉ nằm trong cái vòng Miếu Hãm Sinh Hóa của trời đất vạn vật.

Còn đây là lời Phê lá số của tiền nhân về lá số Phá Quân (trích dẫn).

破軍入廟勢汪洋,專權掌握振八方,七殺 稜稜司正令,貪狼照合得相幫,分明有倚 無偏黨,文武林能佐廟廊,制服擎羊還有 氣,凜凜威風孰 敢當………

(Phá quân nhập miếu thế uông dương, chuyên quyền chưởng ác chấn bát phương, thất sát lăng lăng ti chánh lệnh, tham lang chiếu hợp đắc tương bang, phân minh hữu ỷ vô thiên đảng, văn vũ lâm năng tá miếu lang, chế phục kình dương hoàn hữu khí, lẫm lẫm uy phong thục cảm đương, ……)

Tạm dịch : Phá Quân nhập miếu thế như biển lớn, một tay chuyên quyền chấn bát phương, Có Thất Sát bên cạnh thi hành chính lệnh, có tham lang chiếu hợp tương trợ, Rõ ràng có thể dựa vào bè đảng, có Văn-Vũ trợ giúp dưới trướng, có khả năng chế phục Kinh Dương làm vũ khí. Lẫm liệt uy phong, là người xông pha gánh vác….

Đoạn kết cùa Phá Quân như thế này :

…..赫赫聲名振朔方,仕路悠悠八卦外,� ��名衣錦得還鄉,六旬幾歲將傷壽,花落� ��聲滿地香,雲暗鼎壺猶去遠,月明華表� ��歸忙.

- Advertisement -

(..hách hách thanh danh chấn sóc phương, sĩ lộ du du bát quái ngoại, công danh y cẩm đắc hoàn hương, lục tuần ki tuế tương thương thọ, hoa lạc vô thanh mãn địa hương, vân ám đỉnh hồ do khứ viễn, nguyệt minh hoa biểu hạc quy mang..)

Tạm dịch : Hiển hách thanh danh chấn một trời phương Bắc, đường quan nghiệp phiêu du không định (bát quái ngoại = nằm ngoài quy luật), Công danh thì Áo gấm về làng (y cầm hoàn hương), ngoài Lục Tuần thời thọ thương (bệnh), ra đi nhẹ nhàng như hoa rơi xuống đất không có tiếng động, trăng sáng, hoa nở, hạc rùa về đón người chơi xa…

Xem ra, đọc cái đoạn kết của Phá Quân, tự nhiên thấy lòng man mác… Đành rằng “Tử Sinh tạo hóa quyền”, nhưng ngẫm lại, Phá Quân “đội trời đạp đất” tung hoành khắp bốn phương, nhưng rồi “ thương tình lệ mãn quan sơn lệ” chỉ vì cái tính “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” mà cuối cùng đến khi về già cũng chỉ được“Công danh Y cẩm đắc hoàn hương”. Cho đến tận lúc “cưỡi hạc chơi tiên” cũng vẫn là..Phá Quân, cũng vẫn cứ phải chọn cái thời khắc “nguyệt minh hoa biểu”….

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY