28 C
Hanoi
Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Hưu Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Hưu Môn

- Advertisement -

八門加氻宮剋應

Bát môn gia cửu cung khắc ứng

休加坎

Hưu gia khảm

休門入休門。齣此門三十里,見陰貴人,或一里氻里,見蛇鼠牛輻吉。或逢皂衣婦人,同伴歌聲。又主有弓弩、灣曲之物,或無足物。水中魚鱉,茶鹽酒醋,繩索樂器之聲。占病、主人耳腎血症吐瀉,與中男疾厄,北方賊盜,一切隱伏之事,陷險之憂。

Hưu môn nhập hưu môn . Xuất thử môn tam thập lý , kiến âm quý nhân , hoặc nhất lý cửu lý , kiến xà thử ngưu phúc cát . Hoặc phùng ? y phụ nhân , đồng bạn ca thanh . Hựu chủ hữu cung nỗ , loan khúc chi vật , hoặc vô túc vật . Thủy trung ngư miết , trà diêm tửu thố , thằng tác nhạc khí chi thanh . Chiêm bệnh , chủ nhân nhĩ thận huyết chứng thổ tả , dữ trung nam tật ách , bắc phương tặc đạo , nhất thiết ẩn phục chi sự , hãm hiểm chi ưu .

休加艮

Hưu gia cấn

休門入生門,齣此門三十里見陰貴人,或氻里、十八里,當逢婦人,上黃下黑,及公門役吏,僧道等人為應。又主內黑外黃,形方面曲之物,或瓦器神像,古廟斷橋,與登山涉水之憂。並山林是非,水田爭界之事。

Hưu môn nhập sanh môn , xuất thử môn tam thập lý kiến âm quý nhân , hoặc cửu lý , thập bát lý , đương phùng phụ nhân , thượng hoàng hạ hắc , cập công môn dịch lại , tăng đạo đẳng nhân vi ứng . Hựu chủ nội hắc ngoại hoàng , hình phương diện khúc chi vật , hoặc ngõa khí thần tượng , cổ miếu đoạn kiều , dữ đăng san thiệp thủy chi ưu . Tịnh san lâm thị phi , thủy điền tranh giới chi sự .

休加震

Hưu gia chấn

休門入傷門,四里逢匠人,手擎木器及棍棒等物,並皂衣人,及雷雨之應。又主魚鹽酒貨之財,並根蒂寖潤之物,與盆桶盤盒,桃果仙品,海市蜃樓之應。

Hưu môn nhập thương môn , tứ lý phùng tượng nhân , thủ kình mộc khí cập côn bổng đẳng vật , tịnh ? y nhân , cập lôi vũ chi ứng . Hựu chủ ngư diêm tửu hóa chi tài , tịnh căn đế tẩm nhuận chi vật , dữ bồn dũng bàn hạp , đào quả tiên phẩm , hải thị thận lâu chi ứng .

休加巽

Hưu gia tốn

休門入杜門,五里逢婦人,著皂衣,引孩兒行,歌笑之聲,與僧尼文士之應。又當有婚姻和閤喜悅之情,繩索相連,枝葉相對。又主隱藏伏暱,與風雲際會之美。

Hưu môn nhập đỗ môn , ngũ lý phùng phụ nhân , trứ ? y , dẫn hài nhi hành , ca tiếu chi thanh , dữ tăng ni văn sĩ chi ứng . Hựu đương hữu hôn nhân hòa hợp hỉ duyệt chi tình , thằng tác tương liên , chi diệp tương đối . Hựu chủ ẩn tàng phục nặc , dữ phong vân tế hội chi mỹ .

休加離

Hưu gia ly

- Advertisement -

休門入景門,一二里與氻里,遇皂衣人歌唱,及公吏驢馬,鴉飛鵲噪之應。又主水上虛驚,或酒中有生炁物潛入,或湖海中人相害,及水火相濟之物,內黑外白之物,與破損尖曲之形,有眼之器。

Hưu môn nhập cảnh môn , nhất nhị lý dữ cửu lý , ngộ ? y nhân ca xướng , cập công lại lư mã , nha phi thước táo chi ứng . Hựu chủ thủy thượng hư kinh , hoặc tửu trung hữu sanh khí vật tiềm nhập , hoặc hồ hải trung nhân tương hại , cập thủy hỏa tương tể chi vật , nội hắc ngoại bạch chi vật , dữ phá tổn tiêm khúc chi hình , hữu nhãn chi khí .

休加坤

Hưu gia khôn

休門入死門,十里逢孝婦人、與皂衣,或上黃下黑綠、或頒白人,農伕小兒,並啼哭聲應。又主田產生非,與老母陰人之厄,事宜退散,或卑濕土成之器,連殼長方之物。

Hưu môn nhập tử môn , thập lý phùng hiếu phụ nhân , dữ ? y , hoặc thượng hoàng hạ hắc lục , hoặc ban bạch nhân , nông phu tiểu nhi , tịnh đề khốc thanh ứng . Hựu chủ điền sản sanh phi , dữ lão mẫu âm nhân chi ách , sự nghi thối tán , hoặc ti thấp thổ thành chi khí , liên xác trường phương chi vật .

休加兌

Hưu gia đoái

休門入驚門,一里八里逢皂衣公吏人、謳歌唱飲,與婦女引孩汲水之應。又主有婚姻和閤,巧言舌辨,或因說閤得財,及鐘聲聲,盤碟盛水之物。

Hưu môn nhập kinh môn , nhất lý bát lý phùng ? y công lại nhân , âu ca xướng ẩm , dữ phụ nữ dẫn hài cấp thủy chi ứng . Hựu chủ hữu hôn nhân hòa hợp , xảo ngôn thiệt biện , hoặc nhân thuyết hợp đắc tài , cập chung thanh thanh , bàn điệp thịnh thủy chi vật .

休加乾

Hưu gia kiền

休門入開門,十七里、有四足鬪打,皂衣陰人,有父子唱歎聲。又主有貴人扶持,利得珍寶,或親上結親,主形圓貴重之物,或壺盃筆硯墨,琉璃、斧鋸、針鏡之類。

Hưu môn nhập khai môn , thập thất lý , hữu tứ túc đấu đả , ? y âm nhân , hữu phụ tử xướng thán thanh . Hựu chủ hữu quý nhân phù trì , lợi đắc trân bảo , hoặc thân thượng kết thân , chủ hình viên quý trọng chi vật , hoặc hồ bôi bút nghiễn mặc , lưu ly , phủ cứ , châm kính chi loại .

休門入中宮

Hưu môn nhập trung cung

有小兒呌跳,婦人同伴之應。又主田產交易,或陰人主張,茶鹽酒貨之利,物主土磚石器,瓦盆水缸,形方中實之類。

Hữu tiểu nhi khiêu khiêu , phụ nhân đồng bạn chi ứng . Hựu chủ điền sản giao dịch , hoặc âm nhân chủ trương , trà diêm tửu hóa chi lợi , vật chủ thổ ? thạch khí , ngõa bồn thủy hang , hình phương trung thật chi loại .

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY