28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủTử Vi Đẩu SốTính chất cơ bản của các sao trong Tử Vi (Phần 1)

Tính chất cơ bản của các sao trong Tử Vi (Phần 1)

- Advertisement -

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA CÁC SAO
(trích Tam Hợp Trung Châu phái – Nguyễn Anh Vũ dịch)

Trong Tử Vi Đẩu số, có 14 sao tối quan trọng đều là các chính diệu của tinh hệ Bắc Đẩu hoặc tinh hệ Nam Đẩu, cộng thêm hai sao Thái Dương và Thái Âm là chủ tinh của tình hệ Trung Thiên, cấu tạo thành các “tổ hợp tinh hệ” trong tinh bàn. Do đó gọi là 14 chính diệu.

Tên gọi của 14 chính diệu và phân thuộc như sau:

+ Tử Vi là tinh chủ của Bắc Đẩu, thuộc thổ.

+ Tham Lang là sao thứ nhất của Bắc Đẩu, thuộc mộc

+ Cự Môn là sao thứ hai của Bắc Đẩu, thuộc thổ

+ Liêm Trinh là sao thứ năm của Bắc Đẩu, thuộc hỏa

+ Vũ Khúc là sao thứ sáu của Bắc Đẩu, thuộc kim.

+ Phá Quân là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, thuộc thủy.

(Sao thứ ba của Bắc Đẩu là Lộc Tồn, thuộc thổ; sao thứ tư là Văn Khúc, thuộc thủy. Do điều kiện đặc thù của nhóm hợp thành tinh hệ nên không liệt vào hàng chính diệu).

+ Thiên Phủ tình chủ của Nam Đẩu, thuộc thổ.

+ Thiên Cơ là sao thứ nhất của Nam Đẩu, thuộc mộc.

+ Thiên Tướng là sao thứ hai của Nam Đẩu, thuộc thủy.

+ Thiên Lương là sao thứ ba của Nam Đẩu, thuộc thổ.

+ Thiên Đồng là sao thứ tư của Nam Đẩu, thuộc thủy.

+ Thất Sát là sao thứ năm của Nam Đẩu, thuộc kim.

(Ngoài ra còn có sao thứ sáu của Nam Đẩu là Văn Xương, thuộc kim; cũng do điều kiện đặc thù của nhóm hợp thanh tinli hệ nên không liệt vào hàng chính diệu).

+ Thái Dương là tinh chủ của Trung Thiên, thuộc hỏa.

+ Thái Âm là tinh chủ của Trung Thiên, thuộc thủy.

Mười bốn chính diệu bày bố trong tinh bàn, do quan hệ đồng cung mà câu tạo thành một số tổ hợp cơ bản, như “Tử Vi, Tham Lang”, “Tử Vi, Thiên Phủ”, “Thiên Cơ, Cự Môn”, “Liêm Trinh, Thất Sát”, mỗi tổ hợp đều có tính chất cơ bản riêng, do đó thành các “tinh hệ” đơn giản nhất.

- Advertisement -

Từ trong các mối quan hệ hội chiếu của những tinh hệ đơn giản, liên lạc hỗ tương mà thành những tinh hệ phức tạp, như tổ hợp bốn sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đổng, Thiên Lương là cách cục nổi tiếng “Cơ Nguyệt Đồng Lương”; tổ hợp bốn sao Thất Sát, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang là cách cục “Sát Phá Liêm Tham”. Nhưng trên thực tế, khi dùng Đẩu Số để luận mệnh, vốn cần phải xem xét sự biến Hóa khi các tinh hệ đơn giản hội hợp với nhau. Do đó không cần phải ghi nhớ các tinh hệ phức tạp. Tức là, khi nghiên cứu Đẩu số, trước tiên bạn cần phải hiểu rõ tính chất cơ bản của các tinh hệ đơn giản,

Những tinh hệ này sẽ hội hợp hoặc đồng cung Với các sao khác không phải là chính diệu, nhất định sẽ xuất hiện những biến hóa đặc thù. Như “Thái Dương, Thiên Lương” vốn mang tính chất hình, kị, tai nạn, nhưng gặp Văn Xương và Lộc Tồn, lại cấu tạo thành cách “Dương Lương Xương Lộc” đại lợi cho thi cử hoặc tuyển chọn đề bạt. “Thái Âm, Thiên Cơ” vốn chủ về thông minh cơ trí và khéo léo, nhưng khi đồng cung hay hội chiếu với Văn Khúc, lại chủ về tính cách dao động trôi nổi, bất lợi cho sự nghiệp. Lúc luận đoán Đẩu số, cần lưu ý những biến hóa này, có thế nói đó là điều kiện ta có.

Nói cách khác, tình hệ là bản thể, sau khi hội hợp với tinh hệ khác hoặc sao khác thì bản thể này sẽ xảy ra sự thay đổi tính chất. Theo Vương Đình Chi, học Đẩu số, thực ra cũng chính là hiểu rõ tính chất và sự biến hóa của bản thể trong tình huống cụ thể ở 12 cung mà thôi. Như “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung mệnh hay cung thân là chủ về hướng nội, nhưng ở cung huynh đệ thì chủ về có nhiều chị.

Trước khi tìm hiểu tính chất và sự biến hóa của các tinh hệ, bạn cần phải hiểu một cách tỉ mỉ 14 chính tinh tổ hợp thành các tinh hệ cơ bản

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY