23 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Cảnh Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Cảnh Môn

- Advertisement -

景加離

Cảnh gia ly

景門入景門,氻里憂驚事,皂衣人宴會賓客。齣此門氻里十里,有憂驚事,或十五里外,見赤身人,及大蛇。或水火災異,麻面婦人,大鼻公吏人等,及四足物,或赤馬奔馳,文章遠達之應。嫁娶有離異之災。造作有回祿災。又主有中女婚事,宅舍不吉,有文書交易。在物為中硿明亮之器,或有囊腹,甲冑弓矢,燈籠蠟燭,紅盒紙帳,炙焦之物。

Cảnh môn nhập cảnh môn , cửu lý ưu kinh sự , ? y nhân yến hội tân khách . Xuất thử môn cửu lý thập lý , hữu ưu kinh sự , hoặc thập ngũ lý ngoại , kiến xích thân nhân , cập đại xà . Hoặc thủy hỏa tai dị , ma diện phụ nhân , đại công lại nhân đẳng , cập tứ túc vật , hoặc xích mã bôn trì , văn chương viễn đạt chi ứng . Giá thú hữu ly dị chi tai . Tạo tác hữu hồi lộc tai . Hựu chủ hữu trung nữ hôn sự , trạch xá bất cát , hữu văn thư giao dịch . Tại vật vi trung không minh lượng chi khí , hoặc hữu ? phúc , giáp trụ cung thỉ , đăng lung lạp chúc , hồng hạp chỉ trướng , chích tiêu chi vật .

景加坤

Cảnh gia khôn

景門入死門,十里十二里,逢孝子啼哭,公吏騎馬,有文書、田產交易之益,與房屋之喜,母女相會之情。又為孕婦之兆,在物為文綵精器,與火煆煉、爐治之物,燈盞、火櫃、土銼等項。

Cảnh môn nhập tử môn , thập lý thập nhị lý , phùng hiếu tử đề khốc , công lại kị mã , hữu văn thư , điền sản giao dịch chi ích , dữ phòng ốc chi hỉ , mẫu nữ tương hội chi tình . Hựu vi dựng phụ chi triệu , tại vật vi văn thải tinh khí , dữ hỏa ? luyện , lô trì chi vật , đăng trản , hỏa quỹ , thổ ? đẳng hạng .

景加兌

Cảnh gia đoái

景門入驚門,七里氻里,逢二女嘻笑作戲,與缺唇麻面等人,及赤馬白羊之應。聞金鼓聲,或煉丹事,又主二女參商,爐治傾頹,燒煉破費,火災驚疑,在物缺損,首飾、瓦瓶,有口腹之物。

Cảnh môn nhập kinh môn , thất lý cửu lý , phùng nhị nữ hi tiếu tác hí , dữ khuyết thần ma diện đẳng nhân , cập xích mã bạch dương chi ứng . Văn kim cổ thanh , hoặc luyện đan sự , hựu chủ nhị nữ tham thương , lô trì khuynh đồi , thiêu luyện phá phí , hỏa tai kinh nghi , tại vật khuyết tổn , thủ sức , ngõa ? , hữu khẩu phúc chi vật .

景門入驚門,七里氻里,逢公吏人,或婦引兒女嘻戲,與缺唇麻面等人,又有赤馬白羊之應。與金鼓之聲,煉丹等事,又主二女參商,爐治傾頹,燒煉破廢,火災驚疑之事,在物缺損,首飾、瓦瓶,有口腹之物。

Cảnh môn nhập kinh môn , thất lý cửu lý , phùng công lại nhân , hoặc phụ dẫn nhi nữ hi hí , dữ khuyết thần ma diện đẳng nhân , hựu hữu xích mã bạch dương chi ứng . Dữ kim cổ chi thanh , luyện đan đẳng sự , hựu chủ nhị nữ tham thương , lô trì khuynh đồi , thiêu luyện phá phế , hỏa tai kinh nghi chi sự , tại vật khuyết tổn , thủ sức , ngõa ? , hữu khẩu phúc chi vật .

景加乾

Cảnh gia kiền

景門入開門,六里氻里,逢公吏人,與官貴長者,赤白馬相鬬,與孝服啼哭之聲。主奏章之厄,伕妻不和,宅舍火災驚憂、災禍,失落文券,老人病目之疾。在物為文具美器,火盆、爐竈等物。

Cảnh môn nhập khai môn , lục lý cửu lý , phùng công lại nhân , dữ quan quý trường giả , xích bạch mã tương đấu , dữ hiếu phục đề khốc chi thanh . Chủ tấu chương chi ách , phu thê bất hòa , trạch xá hỏa tai kinh ưu , tai họa , thất lạc văn khoán , lão nhân bệnh mục chi tật . Tại vật vi văn cụ mỹ khí , hỏa bồn , lô táo đẳng vật .

景加坎

Cảnh gia khảm

- Advertisement -

景門入休門,一里氻里逢水火災異,婚娶迎送,男女爭鬬之事,鼠走馬馳之應,房幃火燭之災。又主陰陽不和,龍飛水走。在物水桶、石匣,上硿下實之物。

Cảnh môn nhập hưu môn , nhất lý cửu lý phùng thủy hỏa tai dị , hôn thú nghênh tống , nam nữ tranh đấu chi sự , thử tẩu mã trì chi ứng , phòng vi hỏa chúc chi tai . Hựu chủ âm dương bất hòa , phi thủy tẩu . Tại vật thủy dũng , thạch hạp , thượng không hạ thật chi vật .

景加艮

Cảnh gia cấn

景門入生門,八里氻里,逢騾馬同行,野火燒山、煨積之事,又主圖書古畫,大廈樓台,墳山吉地,寺觀來脈,或貴人相扶,婚姻喜事之應。

Cảnh môn nhập sanh môn , bát lý cửu lý , phùng loa mã đồng hành , dã hỏa thiêu san , ổi tích chi sự , hựu chủ đồ thư cổ họa , đại hạ lâu đài , phần san cát địa , tự quan lai mạch , hoặc quý nhân tương phù , hôn nhân hỉ sự chi ứng .

景加震

Cảnh gia chấn

景門入傷門,三里氻里,逢漁獵人,匠人把棍棒,走狗逐兔之事,及匠人竪造鼓樂之器,文書爭鬬之應。又主宅舍火災,男女婚姻之事,在物主火櫃、蒸籠、食盒之類。

Cảnh môn nhập thương môn , tam lý cửu lý , phùng ngư liệp nhân , tượng nhân bả côn bổng , tẩu cẩu trục thỏ chi sự , cập tượng nhân thụ tạo cổ nhạc chi khí , văn thư tranh đấu chi ứng . Hựu chủ trạch xá hỏa tai , nam nữ hôn nhân chi sự , tại vật chủ hỏa quỹ , chưng lung , thực hạp chi loại .

景加巽

Cảnh gia tốn

景門入杜門,四里七里,逢僧道同行,姊妺嘻戲,柴門失火之應,村舍雞鳴之聲,二女倚門酒食歌會,禿頭病眼。在物主簫管樂器,乾柴烈火之類。

Cảnh môn nhập đỗ môn , tứ lý thất lý , phùng tăng đạo đồng hành , tỉ muội hi hí , sài môn thất hỏa chi ứng , thôn xá kê minh chi thanh , nhị nữ ỷ môn tửu thực ca hội , ngốc đầu bệnh nhãn . Tại vật chủ tiêu quản nhạc khí , kiền sài liệt hỏa chi loại .

景加中宮。

Cảnh gia trung cung .

主遠信來到,田產文書交易,與窖冶之財。在物為土府、火盆、炕竈之類。

Chủ viễn tín lai đáo , điền sản văn thư giao dịch , dữ diếu dã chi tài . Tại vật vi thổ phủ , hỏa bồn , kháng táo chi loại .

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY