28 C
Hanoi
Thứ Ba, 21 Tháng Năm, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Đỗ Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Đỗ Môn

- Advertisement -

杜加巽

Đỗ gia tốn

杜門入杜門,二十里見男女輩,皂絹褐裙僧尼類,齣此門二十里,男女同行,或六十里見惡人,一里氻里,皂衣女人引孩兒,公吏騎騾馬。宜掩捕逃亡,一切陰謀之事。如日奇臨,主兩女人,身著青衫。月奇臨,主烽火。星奇臨,主弓弩。又主順中之逆,暗昧私情,伏險藏奸之事。在物為繩索弔之器,精巧竹木之類。

Đỗ môn nhập đỗ môn , nhị thập lý kiến nam nữ bối , ? quyên hạt quần tăng ni loại , xuất thử môn nhị thập lý , nam nữ đồng hành , hoặc lục thập lý kiến ác nhân , nhất lý cửu lý , ? y nữ nhân dẫn hài nhi , công lại kị loa mã . Nghi yểm bộ đào vong , nhất thiết âm mưu chi sự . Như nhật kì lâm , chủ lưỡng nữ nhân , thân trứ thanh sam . Nguyệt kì lâm , chủ phong hỏa . Tinh kì lâm , chủ cung nỗ . Hựu chủ thuận trung chi nghịch , ám muội tư tình , phục hiểm tàng gian chi sự . Tại vật vi thằng tác điếu chi khí , tinh xảo trúc mộc chi loại .

杜加離

Đỗ gia ly

杜門入景門,四里氻里,逢僧尼扥缽,二女並肩,雞忝餉親,賓主升階之象,文人墨士,嘻笑柴門,羽士煉丹,道人當爐執扇之應。又主有陰人之利,重婚禮閤,二女妒姦,與寡婦資財,文書紙筆,小口痘疹,眼目昏花。在物主鋤杓、風箱,鴨鹿、鳥鵲之類。

Đỗ môn nhập cảnh môn , tứ lý cửu lý , phùng tăng ni thác bát , nhị nữ tịnh kiên , kê thiểm hướng thân , tân chủ thăng giai chi tượng , văn nhân mặc sĩ , hi tiếu sài môn , vũ sĩ luyện đan , đạo nhân đương lô chấp phiến chi ứng . Hựu chủ hữu âm nhân chi lợi , trọng hôn lễ hợp , nhị nữ đố gian , dữ quả phụ tư tài , văn thư chỉ bút , tiểu khẩu đậu chẩn , nhãn mục hôn hoa . Tại vật chủ sừ tiêu , phong tương , áp lộc , điểu thước chi loại .

杜加坤

Đỗ gia khôn

杜門入死門,二里四里逢老嫗引少婦耘耨,及孝服喪弔之事。又主山林之厄,陰人胎產,婚姻阻喪之應。在物為連根風竹,西南梧桐,老牛鬬雞,駱駝、牝馬之類。

Đỗ môn nhập tử môn , nhị lý tứ lý phùng lão ẩu dẫn thiểu phụ vân nậu , cập hiếu phục tang điếu chi sự . Hựu chủ san lâm chi ách , âm nhân thai sản , hôn nhân trở tang chi ứng . Tại vật vi liên căn phong trúc , tây nam ngô đồng , lão ngưu đấu kê , lạc đà , tẫn mã chi loại .

杜加兌

Đỗ gia đoái

杜門入驚門,七里四里,逢僧道齋醮聲,雞羊成群,少女啼哭,公吏官訟之事。又主口舌虛驚,山林破耗,重婚再醮,兒女爭競,塞輀求通,缺輀求圓之象。在物主破損歪曲,參差不齊,上方下圓,開閉有聲之物。

Đỗ môn nhập kinh môn , thất lý tứ lý , phùng tăng đạo tiếu thanh , kê dương thành quần , thiểu nữ đề khốc , công lại quan tụng chi sự . Hựu chủ khẩu thiệt hư kinh , san lâm phá háo , trọng hôn tái tiếu , nhi nữ tranh cạnh , tắc nhi cầu thông , khuyết nhi cầu viên chi tượng . Tại vật chủ phá tổn oai khúc , tham soa bất , thượng phương hạ viên , khai bế hữu thanh chi vật .

杜加乾

Đỗ gia kiền

杜門入開門,氻里六里,逢騎馬公吏人,與金鼓聲,老人婦女相爭。又主老少不投,寺觀婦女進香,迎神賽會,在物主金木相兼,上缺下圓之類。

Đỗ môn nhập khai môn , cửu lý lục lý , phùng kị mã công lại nhân , dữ kim cổ thanh , lão nhân phụ nữ tương tranh . Hựu chủ lão thiểu bất đầu , tự quan phụ nữ tiến hương , nghênh thần tái hội , tại vật chủ kim mộc tương kiêm , thượng khuyết hạ viên chi loại .

- Advertisement -

杜加坎

Đỗ gia khảm

杜門入休門,一里與四里,逢皂衣人歌唱,及婦人引孩兒,並舟楫乘浪之象。又主園圃、魚鹽、水物之財,或交易婚姻之喜。在物主輕浮飄蕩,橋樑、關津,詩晝、紙筆,海味之類。

Đỗ môn nhập hưu môn , nhất lý dữ tứ lý , phùng ? y nhân ca xướng , cập phụ nhân dẫn hài nhi , tịnh chu tiếp thừa lãng chi tượng . Hựu chủ viên phố , ngư diêm , thủy vật chi tài , hoặc giao dịch hôn nhân chi hỉ . Tại vật chủ khinh phù phiêu đãng , kiều lương , quan tân , thi trú , chỉ bút , hải vị chi loại .

杜加艮

Đỗ gia cấn

杜門入生門,四里八里,逢公門差人,與僧道同行。男婦並肩,栽植竹木之象。又主陰人生非,田產之厄,山林閉塞,婚姻破耗,雞犬桑麻,高人羽士之類。在物主繩索軟曲,上實下虛,幾席之器。

Đỗ môn nhập sanh môn , tứ lý bát lý , phùng công môn soa nhân , dữ tăng đạo đồng hành . Nam phụ tịnh kiên , tài thực trúc mộc chi tượng . Hựu chủ âm nhân sanh phi , điền sản chi ách , san lâm bế tắc , hôn nhân phá háo , kê khuyển tang ma , cao nhân vũ sĩ chi loại . Tại vật chủ thằng tác nhuyễn khúc , thượng thật hạ hư , kỷ tịch chi khí .

杜加震

Đỗ gia chấn

杜門入傷門,三四里逢匠人持木器,有送禮人,與雉兔圍獵事,林木竹園歌唱之聲。有雲龍在天之象,或男女佻達之情。又主山林交易,媒妁齟齬。在物主長短參差,上缺下斷,腹中硿虛之物。

Đỗ môn nhập thương môn , tam tứ lý phùng tượng nhân trì mộc khí , hữu tống lễ nhân , dữ trĩ thỏ vi liệp sự , lâm mộc trúc viên ca xướng chi thanh . Hữu vân tại thiên chi tượng , hoặc nam nữ điêu đạt chi tình . Hựu chủ san lâm giao dịch , môi chước . Tại vật chủ trường đoản tham soa , thượng khuyết hạ đoạn , phúc trung không hư chi vật .

杜加中宮

Đỗ gia trung cung

主家宅不安,古樹為殃,陰人生非,誤犯土府。又主老陰人,少男子,多生瘡痍蠱膈之災。在物為碓磑、花盆,藤床、竹幾之類。

Chủ gia trạch bất an , cổ thụ vi ương , âm nhân sanh phi , ngộ phạm thổ phủ . Hựu chủ lão âm nhân , thiểu nam tử , đa sanh sang di cổ cách chi tai . Tại vật vi đối ngại , hoa bồn , đằng sàng , trúc kỷ chi loại .

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY