26 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Sinh Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Sinh Môn

- Advertisement -

生加艮

Sanh gia cấn

生門入生門,十五里逢公吏官人,著紫皂衣巾。齣此門八里,見貴人車馬吉,或逢黃衣陰人,勾當人。又主山林田產交易,或墳塋動移,水界開塞之事。在物主多節,剛柔偏曲,可覆可仰,靜止之物。占病、主脊揹癱疽,與手足風腫,少男癱瘓之症。

Sanh môn nhập sanh môn , thập ngũ lý phùng công lại quan nhân , trứ tử ? y cân . Xuất thử môn bát lý , kiến quý nhân xa mã cát , hoặc phùng hoàng y âm nhân , câu đương nhân . Hựu chủ san lâm điền sản giao dịch , hoặc phần doanh động di , thủy giới khai tắc chi sự . Tại vật chủ đa tiết , cương nhu thiên khúc , khả phúc khả ngưỡng , tĩnh chỉ chi vật . Chiêm bệnh , chủ tích bối than thư , dữ thủ túc phong thũng , thiểu nam than hoán chi chứng .

生加震

Sanh gia chấn

生門入傷門,三里、十里,逢青衣人,及驛馬爭鬪,入山林捕獵,公吏打棍棒,或匠人扛木行,雲龍雷雨之應。又主兄弟不和,爭產是非。或因山林有厄,動止不決。在物主木土相兼之物,或酸甘、筍菜、長曲之物。

Sanh môn nhập thương môn , tam lý , thập lý , phùng thanh y nhân , cập dịch mã tranh đấu , nhập san lâm bộ liệp , công lại đả côn bổng , hoặc tượng nhân giang mộc hành , vân lôi vũ chi ứng . Hựu chủ huynh đệ bất hòa , tranh sản thị phi . Hoặc nhân san lâm hữu ách , động chỉ bất quyết . Tại vật chủ mộc thổ tương kiêm chi vật , hoặc toan cam , duẩn thái , trường khúc chi vật .

生加巽

Sanh gia tốn

生門入杜門,四里、十里,逢公吏僧尼,與逃亡人等,歎息哭說之聲。又主有山林之財,婚姻之費,或閃躲阻隔事,防暗害。在物主內土外木,乃風爐、火櫃,與帶土連根花果。

Sanh môn nhập đỗ môn , tứ lý , thập lý , phùng công lại tăng ni , dữ đào vong nhân đẳng , thán tức khốc thuyết chi thanh . Hựu chủ hữu san lâm chi tài , hôn nhân chi phí , hoặc thiểm đóa trở cách sự , phòng ám hại . Tại vật chủ nội thổ ngoại mộc , nãi phong lô , hỏa quỹ , dữ đái thổ liên căn hoa quả .

生加離

Sanh gia ly

生門入景門,氻里、十七里,逢差遣人(貴人)騎騾馬,步行隨從人。又有兄妺相見,與窖冶作之應。又主文書有益,陰人相助,田產之利,婚姻之喜。在物主煆煉藥石,瓦盆、土竈等物之類。

Sanh môn nhập cảnh môn , cửu lý , thập thất lý , phùng soa khiển nhân ( quý nhân ) kị loa mã , bộ hành tùy tòng nhân . Hựu hữu huynh muội tương kiến , dữ diếu dã tác chi ứng . Hựu chủ văn thư hữu ích , âm nhân tương trợ , điền sản chi lợi , hôn nhân chi hỉ . Tại vật chủ ? luyện dược thạch , ngõa bồn , thổ táo đẳng vật chi loại .

生加坤

Sanh gia khôn

生門入死門,十里逢公吏,及孝服人,老嫗啼哭聲。又主田產反覆,子母離閤之應。在物為土塊石器,山水景物,或墳嚮差錯,墻路倒塞之象。

Sanh môn nhập tử môn , thập lý phùng công lại , cập hiếu phục nhân , lão ẩu đề khốc thanh . Hựu chủ điền sản phản phúc , tử mẫu ly hợp chi ứng . Tại vật vi thổ khối thạch khí , san thủy cảnh vật , hoặc phần hướng soa thác , tường lộ đảo tắc chi tượng .

- Advertisement -

生加兌

Sanh gia đoái

生門入驚門,氻里逢公吏,官訟吉。或趕四足物人,又少女喜笑聲,及喜事重重,房屋得利。又因變色輀喜,在物為美器,金玉、瓦器、簪飾之物。

Sanh môn nhập kinh môn , cửu lý phùng công lại , quan tụng cát . Hoặc cản tứ túc vật nhân , hựu thiểu nữ hỉ tiếu thanh , cập hỉ sự trọng trọng , phòng ốc đắc lợi . Hựu nhân biến sắc nhi hỉ , tại vật vi mỹ khí , kim ngọc , ngõa khí , trâm sức chi vật .

生加乾

Sanh gia kiền

生門入開門,六里與六十里,或四十里,逢老人、或勾當人,與四足物鬪。上黃下白物,及跎跛男子,與官貴長者宴樂之事。又主田產山林進益,子孫賢孝,父子顯達。在物為首飾、戒指、金玉之器,及圖書、印璽、劍鏡之類。

Sanh môn nhập khai môn , lục lý dữ lục thập lý , hoặc tứ thập lý , phùng lão nhân , hoặc câu đương nhân , dữ tứ túc vật đấu . Thượng hoàng hạ bạch vật , cập đà bả nam tử , dữ quan quý trường giả yến nhạc chi sự . Hựu chủ điền sản san lâm tiến ích , tử tôn hiền hiếu , phụ tử hiển đạt . Tại vật vi thủ sức , giới chỉ , kim ngọc chi khí , cập đồ thư , ấn tỉ , kiếm kính chi loại .

生加坎

Sanh gia khảm

生門入休門,一里、氻里逢皂衣人、或公吏人,小兒成羣。與山澤漁樵,開溝塞流之事。又主山林田產之厄,及同類相欺、骨肉不親,墳水阻泄。在物為瓦罐、石缸、積水之器,或溪溝閉塞,相礙等情。

Sanh môn nhập hưu môn , nhất lý , cửu lý phùng ? y nhân , hoặc công lại nhân , tiểu nhi thành quần . Dữ san trạch ngư tiều , khai câu tắc lưu chi sự . Hựu chủ san lâm điền sản chi ách , cập đồng loại tương khi , cốt nhục bất thân , phần thủy trở tiết . Tại vật vi ngõa quán , thạch hang , tích thủy chi khí , hoặc khê câu bế tắc , tương ngại đẳng tình .

生加中宮

Sanh gia trung cung

主田產山林之益,及母子和閤,宅舍光輝。在物為方靜之器、花瓶,石床、石鼓、土牛之類。

Chủ điền sản san lâm chi ích , cập mẫu tử hòa hợp , trạch xá quang huy . Tại vật vi phương tĩnh chi khí , hoa ? , thạch sàng , thạch cổ , thổ ngưu chi loại .

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY