23 C
Hanoi
Thứ Tư, 24 Tháng Tư, 2024
spot_img
Trang chủKỳ Môn - Thái Ất - Lục NhâmBát môn gia cửu cung khắc ứng - Kinh Môn

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Kinh Môn

- Advertisement -

驚加兌

驚門入驚門,七里八里,逢小兒或四足物。齣此門見鴉鵲噪鳴,口舌文書,及追捕損傷之事。又主陰人口舌,家睠不閤,瘟災癆疫。在物有聲口之物,及破損器、羊角之類。

Kinh môn nhập kinh môn , thất lý bát lý , phùng tiểu nhi hoặc tứ túc vật . Xuất thử môn kiến nha thước táo minh , khẩu thiệt văn thư , cập truy bộ tổn thương chi sự . Hựu chủ âm nhân khẩu thiệt , gia quyến bất hợp , ôn tai lao dịch . Tại vật hữu thanh khẩu chi vật , cập phá tổn khí , dương giác chi loại .
驚加乾

驚門入開門,七里六里,逢老人攜幼女,持金玉之器,或言官訟人與啼哭聲。又主老少不和,宅舍生非,陰人鬬毆之事。在物主鐘磬之聲,及金銀人物、馬、羊等物。

Kinh môn nhập khai môn , thất lý lục lý , phùng lão nhân huề ấu nữ , trì kim ngọc chi khí , hoặc ngôn quan tụng nhân dữ đề khốc thanh . Hựu chủ lão thiểu bất hòa , trạch xá sanh phi , âm nhân đấu ẩu chi sự . Tại vật chủ chung khánh chi thanh , cập kim ngân nhân vật , mã , dương đẳng vật .

驚加坎

驚門入休門,七里八里,逢皂衣婦人,抱孩子,言疾病之事,與婚姻之喜,又主陰人孕兆,及婦人財物。在物銅壺滴漏之類。

Kinh môn nhập hưu môn , thất lý bát lý , phùng ? y phụ nhân , bão hài tử , ngôn tật bệnh chi sự , dữ hôn nhân chi hỉ , hựu chủ âm nhân dựng triệu , cập phụ nhân tài vật . Tại vật đồng hồ tích lậu chi loại .

驚加艮

驚門入生門,七里八里,逢男女牽扯,與牛羊相逐之應。又主婚姻財喜、媒妁之利。在物為金石相兼古器之類。

Kinh môn nhập sanh môn , thất lý bát lý , phùng nam nữ khiên xả , dữ ngưu dương tương trục chi ứng . Hựu chủ hôn nhân tài hỉ , môi chước chi lợi . Tại vật vi kim thạch tương kiêm cổ khí chi loại .

 

驚加震

驚門入傷門,三里七里,逢匠人伐木,漁獵之事。又主陰人生非,爭鬬之憂,與伕妻反目之象。在物為金木相兼,並有聲口之物。

Kinh môn nhập thương môn , tam lý thất lý , phùng tượng nhân phạt mộc , ngư liệp chi sự . Hựu chủ âm nhân sanh phi , tranh đấu chi ưu , dữ phu thê phản mục chi tượng . Tại vật vi kim mộc tương kiêm , tịnh hữu thanh khẩu chi vật .

驚加巽

驚門入杜門,四里七里,逢婦女爭鬬,與音樂之聲,鬬雞之事,屠宰傷害之應。又主妻妾不閤,陰人災厄,口舌虛驚。在物主缺口損傷之類。

Kinh môn nhập đỗ môn , tứ lý thất lý , phùng phụ nữ tranh đấu , dữ âm nhạc chi thanh , đấu kê chi sự , đồ tể thương hại chi ứng . Hựu chủ thê thiếp bất hợp , âm nhân tai ách , khẩu thiệt hư kinh . Tại vật chủ khuyết khẩu tổn thương chi loại .

驚加離

驚門入景門,七里氻里,聞鐘鳴金鼓之聲,二女攜手輀笑,又主寡婦當家,文書虛詐,口舌爭鬬,小口痘疹之疾。在物為舊物破損,與鑄冶未完之類。

- Advertisement -

Kinh môn nhập cảnh môn , thất lý cửu lý , văn chung minh kim cổ chi thanh , nhị nữ huề thủ nhi tiếu , hựu chủ quả phụ đương gia , văn thư hư trá , khẩu thiệt tranh đấu , tiểu khẩu đậu chẩn chi tật . Tại vật vi cựu vật phá tổn , dữ chú dã vị hoàn chi loại .

驚加坤

驚門入死門,七里二里,逢跌傷腹痛之人,與行喪弔問之事。又主陰人退耗,母為其女,婚嫁破財之事,或田產利益之應。在物主鋤鏟之器,與墳瑩所藏之寶。

Kinh môn nhập tử môn , thất lý nhị lý , phùng điệt thương phúc thống chi nhân , dữ hành tang điếu vấn chi sự . Hựu chủ âm nhân thối háo , mẫu vi kỳ nữ , hôn giá phá tài chi sự , hoặc điền sản lợi ích chi ứng . Tại vật chủ sừ sạn chi khí , dữ phần oánh sở tàng chi bảo .

驚加中宮

乃宮生門,斷同驚加坤參看。

Nãi cung sanh môn , đoạn đồng kinh gia khôn tham khán .

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY