12 C
Hanoi
Thứ Bảy, 24 Tháng Hai, 2024
spot_img

SAO THIÊN TƯỚNG

- Advertisement -

Thiên tướng phụ luận:
Sao Thiên Tướng thuộc Nam đẩu tinh hệ, an cách Thiên Phủ 5 cung theo chiu thuận. Thiên tướng là sao hành thủy, chuyên trông coi việc binh nhung, phò trợ cho ế tinh. Trong nhóm Tử Phủ Vũ Tướng thì Thiên tướng đóng vai trò là Tá Tinh (sao trợ giúp). Hóa khí sao này là Ấn tinh, chuyên v quyn chức, quan lộc, ngoài ra nếu hội cung Thiên Phủ thì còn mang thêm ý nghĩa v Tài tinh. V tính chất, Thiên Tướng là Quyn lệnh, Uy dũng, Phú quý, Thanh sắc, Tài phú.
Con ngưi Thiên Tướng đim tĩnh, “Kiến nhân nan, hữu trắc ẩn chi tâm; Kiến nhân ác, bão bất bình chi khí (thấy ngưi khó thì động lòng trắc ẩn, thấy ngưi ác thì nổi sự bất bình). Khí chất thanh cao, con ngưi quảng bác, ưa thanh sắc b ngoài. Nếu gặp ào Hồng – Nữ nhân thì nhan sắc sáng ngi, Nam nhân thì dung nhan tú mỹ. Nhưng nếu hội cùng bn dâm tinh, Cái ào Riêu Khúc Mộc, ắt dâm phong thuần tược, ăn chơi sa đa một đi.
Thiên Tướng hợp với các bộ sao tá tinh cấp dưới như Tả Hữu, Tướng Ấn, Phụ Cáo. Cực tốt nếu hội được văn tinh và quý tinh như Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyn Lộc. Nhưng nếu hội văn tinh mà thiếu quyn tinh thì dễ sa đà. Thiên Tướng muốn thành nghiệp hơn đi phải cần có Tả Hữu, Binh Hình Tướng Ấn, Tứ Linh hội hợp, thì công danh phú quý không thể nói hết.
Thiên Tướng là Quyn Lệnh tinh nên nó có khả năng khắc chế, giải trừ được các sao hung sát tinh như Không Kiếp Kình à, nhưng khí đó Thiên tướng sẽ bị hao tổn nguyên thần mà ảnh hưởng đến số mệnh, cuộc đi thêm nhc nhằn, bôn ba. Nếu hung sát tinh quá nhiu, hội đủ bộ thì “mãnh hổ nan địch quần hổ, sẽ gây nguy hiểm cho Thiên tướng, không nhưng mất hết tốt đẹp mà còn gây nhiu tai ha.
Vì Thiên tướng là Tá Tinh, cho nên nó phò trợ rất tốt cho ế tinh, khi đóng tại Thìn Tuất, Thiên Tướng hộ giá cho Tử Vi, tăng thêm quyn lực. Nhưng vì lúc này Tử vi đã xa ri chính cung nên thiên v bôn ba, ly hương thoái tổ.
Khi Thiên tướng là Tài tinh, hội cùng Thiên Phủ thì Thiên Tướng sẽ hóa tài tinh do ảnh hưởng từ Tài khí của thiên Phủ mà làm nên phú quý. “Thiên Phủ, Thiên Tướng, nãi vi y lộc chi thần (Thiên Phủ, Thiên Tướng hội vào mệnh là cách Phủ Tướng triu viên nên trở thành Thần của Y Lộc).

Về Thiên Tướng, Tử Vi đẩu số toàn thư có viết :
“….Thiên tướng chúc thủy, nam đấu đệ ngũ tinh dã. Vi ti tước chi túc, vi phúc thiện, hóa khí viết ấn, thị vi quan lộc văn tinh, tá đế chi vị. Nhược nhân mệnh phùng chi, ngôn ngữ thành thật, sự bất hư ngụy. Kiến nhân nan, hữu trắc ẩn chi tâm; Kiến nhân ác, bão bất bình chi khí. Quan lộc đắc chi tắc hiển vinh, đế ta hợp chi tắc tranh quyn. Tá Nhật Nguyệt chi quang, kiêm hóa liêm trinh chi ác. Thân Mệnh đắc chi nhi vinh diệu; Tử tức đắc chi nhi tự tục xương, thập nhị cung trung giai vi tưng phúc, bất tùy ác nhi biến chí, bất nhân sát nhi cải di. Hạn bộ phùng chi, phú bất khả lượng. Thử tinh nhược lâm sinh vượng chi hương, tuy bất phùng đế ta, nhược đắc Tả Hữu, tắc chức chưởng uy quyn. Hoặc cư nhàn nhược chi địa, dã tác cát lợi, nhị hạn phùng chi chủ phú quý…
Tạm dịch: Thiên Tướng thuộc thủy, là ngôi thứ 5 của Nam ẩu hệ, là nơi coi sóc việc chức tước, là phúc thiện tinh, hóa khí là Ấn Tinh – là quan lộc văn tinh, phò tá cho ế tinh. Nếu nhân Mệnh gặp được thì là ngưi ngôn ngữ thành thật, không dối trá. Thấy ngưi khó thì động lòng trắc ẩn, thấy ngưi ác thì nổi sự bất bình. Quan lộc cung mà được thì dễ hiển vinh, đứng cùng ế tinh dễ tranh đoạt quyn hành. Giúp cho Nhật Nguyệt thêm sáng, gặp Liêm Trình thì thành ác. Nhập vào Thân Mệnh thì vinh hoa. Nhập vào Tử tức thì con cái tốt đẹp, 12 cung đu tốt cả. Không theo ác mà đổi chí, không sợ ác mà thay dạ. Hạn mà gặp thì phú quý không đo hết được. Sao này nếu vào đất Sinh Vượng, tuy chẳng gặp ế ta mà được gặp Tả Hữu thì vẫn có uy quyn chấp chưởng. Hoặc nếu cư vào nhàn địa, vẫn được tốt đẹp. Nhị hạn mà gặp chủ v phú quý.

Hi Di tổ sư viết v Thiên Tướng:
“….Thiên tướng Nam đấu ti tước chi tinh, hóa khí vi ấn. Chủ nhân y thực phong túc, xương khúc tả hữu tương hội, vị chí công khanh. Hãm địa tham liêm vũ phá dương đà sát thấu, xảo nghệ an thân. Ha linh trùng phá tàn tật, nữ nhân chủ thông minh đoan trang, chí quá trượng phu. Tam phương cát củng phong tặng luận, nhược xương khúc trùng phá thị thiếp, tại tăng đạo chủ thanh cao….
Tạm dịch : Thiên tướng là Nam đẩu tinh coi việc quyn chức, hóa khí là ấn tinh, chủ v ăn mặc phong túc (đầy đủ), hội cùng Xương Khúc Tả Hữu, là số công khanh. Hãm địa mà gặp Tham Liêm Vũ Phá Dương à sát tinh thì nh xảo nghệ (ngh khéo) mà được yên thân. Ngộ Ha Linh cung xâm phá thì dễ tàn tật. Nữ nhân có Tướng chủ thông minh, đoan trang, có chí khí như nam nhi. Ba phương mà có cát tinh củng chiếu dễ được phong tặng. Nếu bị Xương Khúc trùng phá thì dễ làm phận tỳ thiếp. Nếu là tăng đạo đi tu thì chủ v thanh cao…

Bài ca v Thiên Tướng trong ẩu số toàn thư như sau :
Thiên tương nguyên chúc thủy,
Hóa ấn chủ quan lộc,
Thân mệnh nhị cung phùng,
ịnh chủ đa tài phúc,
Hình thể hựu phì mãn,
Ngữ ngôn bất khinh độc,
Xuất sĩ chủ phi đằng,
Cư gia chủ tài cốc,
Nhị hạn nhược phùng chi,
Bách sự khán sung túc.

Tạm dịch :
Thiên tướng nguyên thuộc thủy, Hóa Ấn tinh, chủ v Quan lộc Thân mệnh hai cung mà gặp thì nhiu tài nhiu phúc, hình thể to lớn mập mạp, ngôn ngữ cẩn trng không khinh độc, nếu đi vào quan trưng dễ thành công lớn, nếu ở nhà thì cũng chủ tài cốc, nhiu lúa nhiu tin, ại tiểu hạn mà gặp, mi sự đu tốt đẹp, sung túc.
Còn trưng hợp Thiên Tướng gặp Tuần Triệt thì sao? Trong cổ thư không thấy nói đến trưng hợp Tướng ngộ Tuần Triệt. Nhưng lấy hình tượng mà suy thì khi gặp Tuần Triệt, là đất không vong, Thiên tướng không còn đất dụng võ, trở nên khốn quẫn, bí bách. Cuộc đi đương số khó thành đạt, công danh tài lộc đu bị ảnh hưởng. Nếu lại bị gặp bn Hung Sát tinh hội hợp thì chẳng khác nào tướng bị vây khốn, không những vất vả bôn ba lao toái, mà còn gây tai ha khôn lưng. Tượng của thiên tướng là ầu, Mặt, cho nên dễ mang thương tích. Gặp trưng hợp này, binh gia tối kị – dễ b thân nơi trận mạc. Nhưng cần xem xét kỹ, nếu chỉ lạc Không vong mà không bị Sát tinh xâm phá thì cũng không đến nỗi nào, cuộc đi tiên trở hậu thành, nghèo trước sướng sau, trưng hợp này rất cần tránh xa dâm tinh.

Luận v Thiên Tướng ngộ Tuần-Triệt: các sách Tử vi mới đu nói là “tướng cụt đầu hay “ấn tín bị sứt mẻ – mất hết uy quyn, lại dễ bị mắc tai nạn khủng khiếp, tàn tật, đầu-mặt mang thương tích… Nhưng thực tế chiêm nghiệm cho thấy điu này chưa hoàn toàn đúng. Ngộ Tuần Triệt nhưng cần phải xem xét 3 phương xem tốt xấu nặng nhẹ thế nào, các sao cứu giải ra sao, nhất là bộ Tử Vi – Vũ Phủ – Tả hữu, nếu sáng sủa tốt đẹp thì cũng chẳng đáng lo ngại, cuộc đi vẫn phong túc như thưng. Trong nhóm các Cát tinh, thì Thiên Tướng là sao rất tốt, vừa uy dũng, vừa tài phú. Con ngưi – Số mệnh đu tốt, chế hung giải nguy, cho nên cũng không mấy khi “đầu mình phân hai như một số nhận định.

- Advertisement -
Bài trước
Bài tiếp theo
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY