28 C
Hanoi
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024
spot_img
Trang chủPhong thuỷ Bát TrạchNguyên Lý Bát Trạch - Phần 11

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 11

- Advertisement -

Nguyên Lý Bát Trạch – Phần 11

Phong Thủy Thăng Long Sưu Tầm
VÌ SAO LIÊN THÀNH = SINH THÀNH : VÌ ĐẢO BÀI SƠN THỦY ĐỀU THEO SINH THÀNH (SINH TRƯỞNG – THÀNH HOẠI).Vận 2
[3][8][1]
[4][5][6]
[9][2][7]
Hoán thành
[1][8][3]
[4][5][6]
[7][2][9]

Vận 3
[2][7][4]
[1][5][9]
[6][3][8]
Hoán thành
[4][7][2]
[1][5][9]
[8][3][6]


Vận 4
[1][6][3]
[2][5][8]
[7][4][9]
Hoán Thành
[3][6][1]
[2][5][8]
[9][4][7]

Vận 6
[9][4][7]
[8][5][2]
[3][6][1]
Hoán thành
[7][4][9]
[8][5][4]
[1][6][3]

Vận 7
[8][3][6]
[9][5][1]
[4][7][2]
Hoán thành
[6][3][8]
[9][5][1]
[2][7][4]

Vận 8
[7][2][9]
[6][5][4]
[1][8][3]
Hoán thành
[9][2][7]
[6][5][4]
[3][8][1]

Vận 9
[6][1][8]
[7][5][3]
[2][9][4]
Hoán thành
[8][1][6]
[7][5][3]
[4][9][2]

Bí quyết chính là ở Gió Núi đổi Trạch Chấn, hoán vị đổi hệ chuyển tông biến tượng thành

Bài Toán Phi Tinh
1 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[92][56][74]
[83][11][38]
[47][65][29]
2 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[13][67][85]
[94][22][49]
[58][76][31]
3 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[24][89][17]
[15][33][51]
[69][87][42]
4 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[35][89][17]
[26][44][62]
[71][98][53]
5 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[46][91][28]
[37][55][73]
[82][19][64]
6 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[57][12][39]
[48][66][84]
[93][21][75]
7 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[68][23][41]
[59][77][95]
[14][32][86]
8 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[79][34][52]
[61][88][16]
[25][43][97]
9 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
[81][45][63]
[72][99][27]
[36][54][18]

Qua 9 cái bản này thấy gì?
1 nhập trung thì ta có 11 ở giữa tức là 1+1 = 2, thì 8 cung còn lại đều có tổng các con số là 2, như
65, 56: 6+5=1+1 = 2,
29, 92: 2+9=1+1 = 2,
38, 83: 3+8=1+1 = 2,
74, 47: 4+7=1+1 = 2!

7 nhập trung thì ta có 77 ở giừa tức là 7+7 = 1+4 = 5, vậy thì 8 cung lại đều có tổng các con số là 5, như
32, 23: 2+3= 5,
86, 68: 6+8=1+4 = 5,
95, 59: 5+9=1+4 = 5,
41, 14: 1+4= 5!

Cửu cung bay theo lường thiên xích chẳng qua là một cây thước 9 bực mà xê dịch tùy theo số!
Nay thử bày cây thước này xem:
1 nhập trung, tức là 1 ở giữa cây thước tại điếm 5, 5 lùi 4 mà thành1, vậy toàn cây thước 9 bực này đều có khoảng cách là -4 vậy:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 7 8 9 1 2 3 4 5

7 nhập trung thì ta có, tức là 5 tiến 2 thành 7, tức là mỗi bực +2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 4 5 6 7 8 9 1 2

Như vậy 9 cái bản trên củng có thể bày ra như sau:
1 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
6 7 8 9 1 2 3 4 5
5 4 3 2 1 9 8 7 6
——————-
2 2 2 2 2 2 2 2 2 (Cộng các con số thuận nghịch lại)

2 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
7 8 9 1 2 3 4 5 6
6 5 4 3 2 1 9 8 7
——————-
4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
8 9 1 2 3 4 5 6 7
7 6 5 4 3 2 1 9 8
——————-
6 6 6 6 6 6 6 6 6

4 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
9 1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1 9
——————-
8 8 8 8 8 8 8 8 8

5 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1
——————-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 (0 là 10)

6 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
2 3 4 5 6 7 8 9 1
1 9 8 7 6 5 4 3 2
——————-
3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
3 4 5 6 7 8 9 1 2
2 1 9 8 7 6 5 4 3
——————-
5 5 5 5 5 5 5 5 5

- Advertisement -

8 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
4 5 6 7 8 9 1 2 3
3 2 1 9 8 7 6 5 4
——————-
7 7 7 7 7 7 7 7 7

9 Nhập Trung Thuận Nghịch Phi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
——————-
5 6 7 8 9 1 2 3 4
4 3 2 1 9 8 7 6 5
——————-
9 9 9 9 9 9 9 9 9

Như vậy ta thấy như sau
Vận 1, 11 = 1+1 = 2
Vận 2, 22 = 2+2 = 4
Vận 3, 33 = 3+3 = 6
Vận 4, 44 = 4+4 = 8
Vận 5, 55 = 5+5 = 0 (10)
Vận 6, 66 = 6+6 = 1+2 = 3
Vận 7, 77 = 7+7 = 1+4 = 5
Vận 8, 88 = 8+8 = 1+6 = 7
Vận 9, 99 = 9+9 = 1+8 = 9

Từ đó ta củng có thể tính nhẫm cho bất cứ Sơn Hướng nào mà không cần bày cả 9 tinh, chỉ cân nhớ là tổng của cập số trùng nhập trung cung là bao nhiêu!
Như vận 8 thì 88 nhập trung tổng là 8+8=16=1+6=7!
Sơn đắt 3 thì chắc chắn Hướng đắt 4, Sơn đắt 7 thì hướng đắt 9 (9+7=1+6=7).

Một nguyên tắc bất di bất dịch là:
Nếu Vận là Thuận Phi, thi bất kỳ số ở cung nào nhập trung cung Nghịch Phi thì vận số (tại trung cung) sẻ phi đến cung đó, mà Thuận Phi thì vận số (tại trung cung) đến cung đối!
Nếu Vận là Nghịch Phi, thì bất kỳ số ở cung nào nhập trung cung Thuận Phi thì vận số (tại trung cung) sẻ phi đến cung đó, mà Nghịch Phi thì vận số (tại trung cung) đến cung đối!

Nay Sơn đắc 3 hướng đắc 4 vậy bỏ 3 vào trung cung thì là 33= 6, vận 8 bỏ 3 vào nghịch phi thì 8 đến cung của 3, vậy cung đối sẻ là 7 (8+7=1+5=6), tức sơn 8 hướng 7, thuận phi thì sơn 7 hướng 8 (tức 7 đến chổ 3 mà 8 đến cung đối)!

Dương Quân Tùng Tổ Sư hiểu rỏ bài toán thuận nghịch phi này nên mới bỏ bài toán này vào Khôn Nhâm Ất quyết.

Khôn Nhâm Ất Cự Môn Vận 2,
Nhâm Tí Quý đắc 7
Mùi Khôn Thân đắc 8
Giáp Mão Ất đắc 9
Bỏ 7, 8, 9 vào trung cung nghịch phi thì Khôn Nhâm Ất đều là 2 Cự vậy!

Cấn Bính Tân Phá Quân Vận 7
Sửu Cấn Dần đắc 1
Bính Ngọ Đinh đắc 2
Canh Dậu Tân đắc 9
bỏ 1,2, 9 vào trung cung nghịch phi thì Cấn Bính Tân đều là 7 Phá!

Tốn Thìn Hợi Vũ Khúc Vận 6
Thìn Tốn Tỵ đắc 5
Tuất Càn Hợi đắc 7
bỏ 5, 7 vào trung cung nghịch phi thì Tốn Thìn Hợi đều là 6 Vũ!

Giáp Quý Thân Tham Lang Vận 1
Giáp Mão Ất đắc 8
Nhâm Tí Quý đắc 6
Mùi Khôn Thân đắc 7
bỏ 6,7,8 vào trung cung nghịch phi thì Giáp Quý Thân đều là 1 Tham!

Nhưng mà theo bài toán trên thì chúng ta biết, bất cứ ở vận nào, tinh số ở bất cứ cung nào nhập trung cung nghịch phi thì vận tinh sẻ đến cung đó!!!

Có phải đây là một cái mẹo để lừa thế gian????
Tí Quý tịnh Giáp Thân Tham Lang củng vậy
Vận 1 đêm các tinh số ở Tí Quý Giáp Thân vào trung cung nghịch phi thì Tham 1 tự đến Tí Quý Giáp Thân.

Nhâm Mão Ất Mùi Khôn Cự Môn vận 2
Vận 2 đêm các tinh số ở Nhâm Mão Ất Mùi Khôn vào trung cung nghịch phi thì 2 Cự tự đến Nhâm Mão Ất Mùi Khôn!

Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất Vũ Khúc vận 6
Vận 6 đêm các tinh số ở Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất vào trung cung nghịch phi thì 6 Vũ sẻ tự đến Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất!

Bây giờ tiểu sinh nói Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất Tham Lang Nhất Lộ Hành củng được nè:
Vận 1 đêm các tinh số ở Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất vào trung cung nghịch phi thì Tham 1 củng tự đến Càn Hợi Thìn Tốn Tỵ Tuất thôi!!!

- Advertisement -
Cùng chủ đề
- Advertisement -
- Advertisment -

Bài viết khác

BÌNH LUẬN GẦN ĐÂY