Danh mục: Kỳ Môn

Kì môn tiết khí bài cục

Kì môn tiết khí bài cục 1. Khái niệm ban đầu : Cổ nhân đem 24 giờ trong 1 ngày phân làm 12 canh giờ gồm…

Thập Can Kỳ Môn

Thập Can Kỳ Môn Giáp: ngũ hành chúc mộc, vi dương mộc. Vị cư đông phương, vu kì môn trung giáp đại biểu chủ suất,…

Kỳ Môn – Cửu Độn 2

【 thiên độn 】 Bính kì, sinh môn ( khai môn, hưu môn ) hợp đích bàn đinh kì vi thiên độn ( bính + đinh…

Bát Môn Vấn Đáp Luận

Bát Môn Vấn Đáp Luận Khai môn: khai môn vị cư tây bắc kiền cung, ngũ hành chúc kim. Vi đại cát chi môn. Khai môn…

Kỳ Môn – Cửu Độn

【 thiên độn 】 bính kì, sinh môn ( khai môn, hưu môn ) hợp địa bàn đinh kì vi thiên độn ( bính + đinh…

Bát Thần gia Bát Môn

Khai môn Khai môn thừa trị phù, chủ phương đái tam kì khả khai thác sự nghiệp, vô kì bất lợi tiến thủ, vi khách bất…

Kỳ Môn cát hung đoạn yếu

Chẩm dạng dụng kì môn độn giáp tuyển trạch cát thì cát phương ni? Cổ nhân nhận vi: tòng đại đích phương diện thuyết, định cục…

1 2 3 4