35 C
Hanoi
Thứ Tư, 12 Tháng Sáu, 2024
spot_img
- Advertisement -

Trọng Yếu

Giải trừ các thế sát phong trong phong thủy

Giải trừ các thế sát phong trong phong thủy. 1- Cô Dương Sát: Nơi thờ phượng như nhà thờ, chùa, đình, miếu… thường được xây dựng...

Điểm Nhấn

Phụ Tinh Thủy Phối Quái

Phụ Tinh Thủy Phối Quái Bài long pháp của Bát Trạch tức Phụ tinh thủy phối quái: Phụ, Vũ, Phá, Liêm, Tham, Cự, Lộc, Văn...

An du niên biến quái trong phong thủy

An du niên biến quái trong phong thủy   Trong Phong thủy, nếu đem mệnh quái phối hợp với trạch quái thì ta được Du niên biến quái. Du niên...

CHUYỆN BÊN LỀ

- Advertisement -

Kỳ Môn - Thái Ất - Lục Nhâm

Bát môn gia cửu cung khắc ứng – Khai Môn

開加乾 Khai gia kiền 開門入開門,二十里陰人絰,貴人乘馬紫衣襟,齣此門見貴人著紅紫衣騎馬、吉。或四、五里見豬馬,逢酒食豎造之事。又主貴人相欽,士庶同心。在物為有首、有聲之類。 Khai môn nhập khai môn , nhị thập lý âm nhân chí , quý nhân thừa mã tử y khâm , xuất...

STAY CONNECTED

- Advertisement -

Mới cập nhật

Được quan tâm

Tổ chức Lễ Cầu An đầu xuân Canh Tí cho gia đình các thành viên trong CLB – Ngày 15/03/2020 DL.

Tổ chức Lễ Cầu An đầu xuân Canh Tí cho gia đình các thành viên trong CLB – Ngày 15/03/2020 DL. Kính gửi toàn thể...

Tử Vi Đẩu Số

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 5

6. 机月同梁格 6.Cơ Nguyệt Đồng Lương cách 此 指天同天梁在寅申坐命, 天机太阴在寅申坐命而言, 三方四正必是天机 , 太阴 , 天同 , 天梁四星交会, 再与禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺加会方为本格,...

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 4

4. 君臣庆会格 4. Quân Thần Khánh Hội cách 命 宫有紫微星, 得天府 、 天相 、 左辅 、 右弼 、 文昌 、 文曲 、 三台 、 八座 、...

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 3

3. Thiên Phủ Triều Viên cách 天府 , 廉贞二星在戌宫坐命会禄存 , 科权禄 , 左右 , 昌曲 , 魁钺诸吉星, 无煞方合此格, 有左辅或右弼在命宫方好, 甲己年生人最佳, 丁年生人次之. 戌宫为乾卦位, 为君, 天府作臣, 人命得此,...

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

2. 紫府朝垣格 2. Tử Phủ Triều Viên cách 紫 微 、 天府于庙旺之地合照命垣, 命宫三方四正有禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺诸吉星, 方合此格。 此格有四, ①如武曲天相在寅申坐命, 三合紫府天府。 ②廉贞在寅申坐命,...

Tử Vi Đẩu Số Cách Cục Luận – Phần 2

1. 紫府同宫格 1. Tử Phủ Đồng Cung cách 安命在寅申, 值紫微天府同宫, 与禄存 、 科权禄 、 左右 、 昌曲 、 魁钺加会, 方合此格, 不见吉星并吉化, 不合此格。 此格生人, 必主大富大贵, 福寿隆昌。 甲年生人化吉极美,...

Bài đặc sắc

Cách Lập Quẻ Kỳ Môn   Bày một quẻ Kỳ Môn gồm các bước như sau: 1 – TìmTiết Khí Xem năm tháng ngày giờ thuộc thời tiết...
- Advertisement -

Bát Trạch

Huyền Không

Tóm lược

- Advertisement -

Dòng thời gian

- Advertisement -

Bình luận mới